Digitalizacija gradova i CISCO Kinetic – Smart City platforma

IoT (engl. Internet of things) ima tendenciju spojiti fizički svijet preko Interneta stvarajući virtuelni identitet za svaki fizički objekat. Istraživanja na ovom polju su uglavnom usmjerena prema nekoliko oblasti: pametna rasvjeta, kontrola saobraćaja i upravljanje otpadom. IoT uređaji postaju dio pametne gradske infrastrukture koji mogu da smanje negativan trend razvoja grada, od kontrole saobraćaja pa do pitanja životne sredine.

Pod pojmom pametnog grada (engl. Smart City) podrazumijeva se grad koji, u kombinaciji sa naprednom tehnologijom, omogućava napredak u privredi, te omogućava građanima bolji život. Pametni grad se uglavnom temelji na upotrebi pametnih mreža (engl. Smart Grid), snažnijem uvođenju ICT tehnologija, internetskim povezivanjem svih objekata (IoT) primjenom M2M (engl. Machine to Machine) komunikacija, smanjenju onečišćenja okoliša kroz uvođenje inteligentnih transportnih sistema, ali i povećanju energetske učinkovitosti kroz primjenu pametnog mjerenja i uvođenjem inovativnih rješenja u građevinarstvu.

Da bi se riješili svakodnevni problemi u gradu (gužve u saobraćaju, nedostatak parking mjesta, ulična rasvjeta i sl.), pametni gradovi koriste Cisco Smart + Connected Digital platformu, koja agregira podatke iz različitih izvora povezanih s IoT uređajima: senzorima, mobilnim uređajima i video kamerama.

Cilj pametnog grada jeste promovisanje boljeg iskustva za ljude koji koriste gradske usluge i pomažu agencijama koje pružaju te usluge sa boljim podacima.
Pametni gradovi su nešto što nas u vrlo bliskoj budućnosti očekuje. Danas se više u lokalnim upravama ne postavlja pitanje je li digitalizacija gradova nužna, nego kada će postati realnost i zaživjeti na korist svojih građana. U predstojećih deset do petnaest godina svi gradovi morat će promijeniti dosadašnji način razmišljanja i shvatiti da je stvaranje komunikacijske infrastrukture jednako važno kao izgradnja cesta, željezničkih pruga, mostova i aerodroma.