Program eduakcije CISCO akademije prilagođen je za sve osobe koje imaju afinitete prema mrežnim tehnologijama.
Upisu na CISCO akadmiju prethodi interviju i provjera postojećeg predznanja.

Svi edukacijski materijali su priamrno na engleskom jeziku.

Postoje i prilagođeni materijali, za samo prvi semestar, na bosanskom jeziku.

Nastava se, zbog općeprihvaćenosti engleskog jezika kao tehnološki primarnog u upotrebi te moguće konfuzije u prevodu općih pojmova i daljnje edukacije, primarno izvodi na engleskom jeziku.

Objašnjenja i teoretska predavanja su na bosanskom jeziku.

Nalazimo se na drugom spratu, u kompleksu ulazne zgrade u gradsku tržnicu u ulici Maršala Tita br. 48. prvi ulaz od Kamenog mosta.