Cisco Packet Tracer je aplikacija koja predstavlja moćnu mrežnu simulaciju, koja omogućava studentima da eksperimentišu sa računarskom mrežom odnosno da ispituju ponašanje mreže i mrežnih komponenti u raznim situacijama. Packet Tracer omogućava studentima da po svojoj želji, projektuju računarske mreže, koje mogu imati gotovo neograničen broj uređaja i da na taj način projektuju i znatno složenije računarske mreže nego što bi imali priliku da to praktično i učine. Nakon uvoda u sam problem praktičnog izvođenja nastave iz računarskih mreža, ovaj rad se najvećim dijelom bavi osnovnim karakteristikama Cicko Packet Tracer-a i njegovom primjenom u nastavi.

O Kursu

Kreiran od strane Cisco Networking Academy zajednice.

Packet Tracer “Know How” kurs pomaže novim korisnicima da se upoznaju sa osnovnom konfiguracijom mrežnih alata i postavkama Packet Tracer simulatora prije nego što počnu da ga koriste na kursevima.

NIVO: Početnik                        TRAJANJE: 1 sat