Konkurs za upis novih polaznika: Cisco akademija 2021

Cisco akademija “NET+” Zenica organizuje upis nove generacije polaznika, a novi ciklus nastave počinje u oktobru 2021 godine.

Svojim polaznicima nudi praktična znanja iz oblasti računarskih mreža i komunikacionih tehnologija. Studenti po završetku akademije dobiju vrlo praktična znanja i mogu samostalno raditi sa mrežama i mrežnim tehnologijama, odnosno steknu uslove za dobro plaćeni posao mrežnog administratora. Cisco program obrazovanja je pokrenut od strane internacionalne kompanije Cisco Systems sa sjedištem u SAD-u, koja se bavi proizvodnjom mrežnih uređaja pomoću kojih radi i Internet.

Cisco Systems, kao vodeća korporacija u svijetu u oblasti komunikacionih tehnologija, pruža jedinstven program obrazovanja. Radi se o Cisco Certified Network Associate (CCNA) programu obrazovanja koji traje tri semestra i podrazumijeva kako teoretsku, tako i praktičnu nastavu na Cisco opremi.
Poslovi za koje Cisco akademija priprema su, u užem smislu, poslovi mrežnog administratora potrebnog svakoj radnoj organizaciji – dok su, u širem smislu, ovakva znanja danas potrebna svakom zaposleniku u modernom radnom okruženju.

Nastava se izvodi jednom sedmično u poslijepodnevnim satima, tako da je program nastave prilagođen i osobama koje su u radnom odnosu, ili studentima. Uslovi za pohađanje su minimalno 16 godina starosti i pasivno poznavanje engleskog jezika.

Cijena jednog semestra Cisco akademije je 300,00 KM, a moguće je plaćanje na tri rate od po 100,00 KM za vrijeme trajanja semestra.

Prijava se može izvršiti popunjavanjem forme u nastavku ili putem telefona +387 61 756 041.